innovationsupport-logo-01
Menu

Integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter i samband med våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter och besök på våra webbplatser. Vi skickar dig information som du har efterfrågat eller som vi har anledning att tro att du är intresserad av. Du kan få information från oss om du prenumererar på ett nyhetsbrev, har begärt ett blogginlägg eller har varit i samtal med någon av våra anställda. Vi använder även personuppgifter för interna analysändamål.

Du är välkommen att besöka vår hemsida utan att lämna någon information om dig själv. Om du vill använda dig av våra resurser som e-böcker, checklistor eller prenumerera på vår blogg använder vi formulär för att samla in information så att vi kan skicka det du efterfrågar. Vi rekommenderar att du på vissa ställen ger oss tjänstetiteln – det är dock inte obligatoriskt att fylla i den. Syftet med detta är att vi ska kunna ge dig ett så anpassat och bra innehåll eller feedback som möjligt.

DELNING AV INLÄGG

När du delar inlägg läggs informationen in då och där med den nätgemenskap du väljer att dela i. Hur den aktuella nätgemenskapen hanterar uppgifterna vidare regleras av ditt avtal med nätgemenskapen. Information om att du har delat ett inlägg lagras dock i vårt marknadsföringsverktyg.

COOKIES
En cookie är en liten textfil som lagras på användarens enhet när användaren besöker en digital kanal, till exempel en webbplats. Cookies används till exempel för att spara inloggningsuppgifter eller komma ihåg information från en sidvy till en annan.

Cookies kan vara användbara både för ägaren och användaren av en digital kanal. Ägaren kan till exempel anpassa tjänsten utifrån information som lagras. För användaren kan exempelvis besöket i den digitala kanalen upplevas som mer anpassat och användarvänligt.

Du kan välja att inte tillåta användning av cookies, men våra digitala kanaler kommer inte att fungera optimalt om användningen av cookies inte är tillåten. De flesta webbläsare låter dig ändra inställningarna så att webbläsaren inte tillåter användning av cookies. De flesta webbläsare tillåter dig också att radera cookies som redan har lagrats på din enhet. Hur du aktiverar, avaktiverar och raderar cookies varierar från webbläsare till webbläsare och du hittar enkelt information om detta på leverantörens hemsida eller under "Hjälp" i webbläsaren.

Använd CTRL + SHIFT + DEL för att komma till menyn. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du förhindra att cookies lagras. Det kan dock innebära att du inte kan komma åt vissa typer av innehåll på olika webbplatser.

Vad används cookies till i våra digitala kanaler?

Vi använder vanligtvis informationen som samlas in med hjälp av cookies för följande ändamål:

Funktionella cookies och tjänsteförsörjning: Cookies är viktiga för driften av våra digitala kanaler och de underlättar en bra användarupplevelse.

Tjänsteutveckling: Cookies hjälper oss att övervaka användningen av våra digitala kanaler så att vi kan förbättra dem. Vi får till exempel information om vilka sidor som är mest populära, vilka länkar du kommer ifrån eller följer vidare, samt hur länge användare stannar på våra webbplatser.

Användningsanalys: Vi använder cookies för att samla in statistisk information om antalet besökare på våra digitala kanaler, samt för att utvärdera effekten av annonsering. Vi kan komma att samla in information från till exempel marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev som skickas via e-post, för att ta reda på om meddelandena har öppnats och om användare har klickat på länkar till våra webbplatser i meddelandet.

Inriktning av marknadsföring: Med hjälp av cookies kan vi även samla in information för att rikta annonser eller innehåll till en specifik användare genom användning av så kallade målgrupper.

Cookies från alla verktyg upphör att gälla inom 180 dagar.

Följande system kan placera cookies på din enhet när du använder våra digitala kanaler:

Google Analytics: webbstatistik . Används för att spåra användare över flera sidvisningar i samband med webbanalys.

Google Ads: konverteringsspårning och remarketing . Används för att a) mäta konverteringar och b) visa riktade annonser baserat på innehåll du har sett i våra digitala kanaler.

Facebook: sociala knappar, konverteringsspårning och retargeting. Används för att a) visa sociala knappar i digitala kanaler, b) mäta konverteringar och c) visa riktade annonser baserat på innehåll du har läst i våra kanaler.

LinkedIn: sociala knappar. Används för att visa sociala knappar i digitala kanaler.

HubSpot: HubSpot-mjukvaran använder cookies för att spåra besökare och kontakter. När HubSpot-mjukvaran körs på vår webbplats lämnar den en cookie på besökarens dator som hjälper HubSpot att identifiera dem och framtida besök. Vi spårar också hur många som delar ett inlägg och hur många som gillar ett inlägg.

Hotjar: Används för att spåra användare över flera sidvisningar i samband med analys, marknadsföring och försäljning.

Albacross: Spårar vilka företag som besöker innovationsupport.no

 

SYFTET MED BEHANDLINGEN

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund eller intressent, samt att uppfylla det avtal du har med oss.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Information som behandlas hos InnovationSupport kan kategoriseras enligt följande: Administrativ information som t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, tjänstetitel och vilket företag du arbetar på.

Information om beteende på vår webbplats, såsom t.ex. vilka artiklar du läser och vad du visar intresse för.

BEHANDLINGSGRUND

Vi samlar endast in information om dig för att skicka relevant information som du själv begär, för att fullgöra ett avtal vi har med dig eller för att vi anser att det ligger i ditt intresse. Du måste ge oss samtycke för att vi ska kunna skicka dig mer information än vad du har begärt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Behandlingen av relevanta personuppgifter kommer då att upphöra.

TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER

InnovationSupport AS säljer, utbyter eller förmedlar inte personuppgifter till eller med tredje part. Vi tar integritet på allvar och kommer att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda din personliga information.

LAGRING

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation med oss ​​kommer lagring av personuppgifter att regleras i vårt databehandlingsavtal.

RÄTT TILL ÅTKOMST, RÄTTELSE, RADERING, DATAPORTABILITET

RÄTT ATT KRÄVA TILLGÅNG

Du har rätt att kräva tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att få reda på syftet med och grunden för behandlingen vi använder, vilka uppgifter om dig vi behandlar, mottagare eller kategorier av mottagare internt till vilka personuppgifterna vidarebefordras, hur länge vi lagrar personuppgifterna och var uppgifterna finns. tagen från.

RÄTT ATT KRÄVA RÄTTELSE OCH RADERA

Om du anser att InnovationSupport har registrerade uppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att kräva rättelse av relevant information. Du kan kräva att vi raderar dem om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen. Du kan återkalla ditt samtycke om det är samtycke som har använts som underlag för behandlingen. Vidare kan du invända mot behandlingen om det inte finns andra övergripande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen eller om informationen har behandlats olagligt.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Du har rätt att få personuppgifter vi har lagrat om dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Du har även rätt att kräva att vi överför information vi har fått från dig till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt och behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal.

ANSVARAR FÖR BEHANDLING

Den personuppgiftsansvarige är den som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter, och vilka hjälpmedel som används. InnovationSupport har etablerat en roll som personuppgiftsansvarig som ska ha överblick över de processer, affärsområden och system som behandlar personuppgifter samt kontinuerligt följa upp den interna kontrollen och risksituationen. Rollen som personuppgiftsansvarig har tilldelats Helge B. Johnsen, och kan kontaktas på följande sätt:

E-postadress: helge.johnsen@innovationsupport.no

KLAGOMÅL PÅ BEHANDLINGEN

Den norska datatilsynets uppgift är att kontrollera att integritetsbestämmelserna följs. Om du upplever något som du anser strider mot regelverket kan du lämna en skriftlig förfrågan till Datainspektionens postadress: Datainspektionen, Box 8177, 0034 OSLO.

ANDRA BEHANDLINGAR

Om du är kund hos InnovationSupport kommer vi troligen även att behandla personuppgifter, men då regleras det mer specifikt genom vårt ingångna databehandlingsavtal.

PNG-01

+47 236 51 300
kontakt@innovationsupport.no

Nydalsveien 36B,
0484 Oslo, Norge

Innovation Support AS
Org. nr: 998077028