innovationsupport-logo-01
Meny

Personvernerklæring

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre salgs- og markedsaktiviteter og besøk på våre nettsider. Vi sender deg informasjon du har bedt om eller som vi har grunn til å tro at du er interessert i. Du kan oppleve å motta informasjon fra oss dersom du abonnerer på nyhetsbrev, har bedt om blogginnlegg eller vært i samtale med en av våre ansatte. Vi bruker også personopplysninger til interne analyseformål.

Du kan gjerne besøke våre nettsider uten å oppgi informasjon om deg selv. Dersom du ønsker å benytte deg av våre ressurser som e-bøker, sjekklister eller abonnere på bloggen vår, bruker vi skjemaer for å samle inn informasjon slik at vi kan sende deg det du ber om. Vi henstiller deg, enkelte steder, til å gi oss stillingstittel – det er imidlertid ikke påkrevet å fylle inn. Hensikten med det, er at vi skal kunne gi deg så tilpasset og godt innhold eller tilbakemelding som mulig.

 

DELING AV INNLEGG

Når du deler innlegg, legges informasjonen inn der og da hos nettsamfunnet du velger å dele i. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid i vårt markedsføringsverktøy.

 

COOKIES

En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens enhet når brukeren besøker en digital kanal, eksempelvis en nettside. Cookies brukes eksempelvis til å lagre innloggingsdetaljer eller huske informasjon fra en sidevisning til en annen.

Cookies kan være nyttig både for eier og bruker av en digital kanal. Eier kan eksempelvis tilpasse tjenesten ut fra informasjon som lagres. For bruker kan eksempelvis besøk i den digitale kanalen oppleves som mer tilpasset og brukervennlig.

Du kan velge å ikke tillate bruk av cookies, men våre digitale kanaler vil ikke fungere optimalt dersom bruk av cookies ikke tillates. De fleste nettlesere lar deg endre innstillingene slik at nettleseren ikke muliggjør bruk av cookies. De fleste nettlesere lar deg også slette cookies som allerede er lagret på din enhet. Hvordan du aktiverer, deaktiverer og sletter cookies varierer fra nettleser til nettleser, og du finner gjerne informasjon om dette på leverandørens nettsted eller under "Hjelp" i nettleseren.

Bruk CTRL + SHIFT + DEL for å komme til menyen. Ved å endre innstillingene på i nettleseren din, kan du hindre at cookies blir lagret. Dette kan derimot gjøre at du ikke får tilgang til enkelte typer innhold på ulike nettsteder.

Hva brukes cookies til i våre digitale kanaler?

Vi bruker typisk informasjonen samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for følgende formål: 

Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Informasjonskapsler er viktig for driften av våre digitale kanaler, og de legger til rette for en god brukeropplevelse.

Tjenesteutvikling: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale kanaler, slik at vi kan forbedre disse. Vi mottar for eksempel informasjon om hvilke sider som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider.

Bruksanalyse: Vi bruker informasjonskapsler til å samle statistiske opplysninger om antall besøkende på våre digitale kanaler, samt til å evaluere effekten av annonsering. Vi kan samle inn informasjon fra for eksempel markedsføringsmateriell og nyhetsskriv sendt per e-post, for å finne ut om meldingene ble åpnet og om brukerne har klikket på lenker til våre nettsider i meldingen.

Målretting av markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi også samle inn informasjon for å rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker gjennom bruk av såkalte målgrupper.

Cookies fra samtlige verktøy utløper innen 180 dager.

 

Følgende systemer kan plassere cookies på din enhet når du bruker våre digitale kanaler:

Google Analytics: webstatistikk . Brukes til å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med webanalyse.

Google Ads: konverteringssporing og remarketing . Brukes for å a) måle konverteringer og b) vise målrettede annonser basert på innhold du har sett i våre digitale kanaler.

Facebook: sosiale knapper, konverteringssporing og retargeting. Brukes for å a) vise sosiale knapper i digitale kanaler, b) måle konverteringer og c) vise målrettede annonser basert på innhold du har lest i våre kanaler.

LinkedIn: sosiale knapper. Brukes for å vise sosiale knapper i digitale kanaler.

HubSpot: HubSpot programvare bruker cookies for å spore besøkende og kontakter. Når HubSpot-programvaren kjører på nettstedet vårt, etterlater det seg en cookie på de besøkendes datamaskiner som hjelper HubSpot til å identifisere dem og fremtidige besøk. Vi sporer videre hvor mange som deler et innlegg og hvor mange som liker et innlegg. 

Hotjar: Brukes for å spore brukere over flere sidevisninger i forbindelse med analyse, markedsføring og salg.

Albacross: Sporing av hvilke selskaper som besøker innovationsupport.no

 

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde eller interessent, og oppfylle avtalen du har med oss.

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES

Opplysninger som behandles hos InnovationSupport kan kategoriseres slik: Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.

Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

 

BEHANDLINGSGRUNNLAG

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi mener det er din interesse. Du må gi oss samtykke for at vi skal kunne sende deg mer informasjon enn det du har bedt om. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

InnovationSupport AS selger, bytter eller formidler ikke personopplysninger til eller med tredjepart. Vi tar personvern på alvor og vil ta alle forholdsregler for å beskytte dine personlige opplysninger.

 

OPPBEVARING

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil lagring av personopplysninger være regulert i vår databehandleravtale.

 

RETT TIL INNSYN, RETTING, SLETTING, DATAPORTABILITET

 

RETT TIL Å KREVE INNSYN

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere internt som personopplysningene videreformidles til, lengden vi lagrer personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

 

RETT TIL Å KREVE RETTING OG SLETTING

Dersom du mener at InnovationSupport har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle opplysningene.  Du kan kreve at vi sletter dem dersom de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag. Videre kan du  motsette deg behandlingen dersom det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

 

RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. InnovationSupport har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til Helge B. Johnsen, og kan kontaktes på følgende måter:

E-postadresse: helge.johnsen@innovationsupport.no

 

KLAGE PÅ BEHANDLINGEN

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

 

ANDRE BEHANDLINGER

Dersom du er kunde av InnovationSupport vil vi sannsynligvis også behandle personopplysninger, men da er det regulert mer spesifikt gjennom vår inngåtte databehandleravtale.

care_norway
SVG_gold-badge-color

+47 970 05 750
kontakt@innovationsupport.no

Nydalsveien 36B,
0484 Oslo

Innovation Support AS
Org. nr: 998077028