Skip to content
Innovation Support-457

10 tips til bedre salgspresentasjoner

Espen Myklebust Sunde
Espen Myklebust Sunde
/

11. december 2019

Det er som oftest ikke presentasjonsteknikk eller valg av presentasjonsmal som avgjør når du skal snakke i et kundemøte. Noe av det aller viktigste er hva du gjør av forberedelser i forkant.

Hvor lang tid bruker du vanligvis på å forberede en presentasjon? Det varierer selvsagt fra møte til møte, og ikke minst, i forhold til hvor fortrolig du er med innholdet. Noen av oss bruker lang tid, mens andre er dyktige til å ta ting på sparket. Men vi kan alle forbedre presentasjonene våre ved å tenke gjennom hvordan vi sier ting.

Her er 10 tips til hvordan du kan engasjere med gode presentasjoner.

 

1) Tenk over hvem du skal snakke med

Gode presentasjoner er alltid tilpasset målgruppen. Hvem er de? Hva bryr deg seg om? Hva er det som engasjerer dem? Dersom presentasjonen din ikke treffer på behov eller interesse blir resultatet ofte deretter.

 

2) Har du en god historie på lager?

Det er få ting som fanger oppmerksomheten mer effektivt enn en personlig historie. Dette krever selvsagt en del forberedelser, men har du en god historie på lager (relatert til det du skal snakke om) er det ofte den aller beste introduksjonen.

 

3) Velg én ting å snakke om

De aller beste presentasjonene, uavhengig om det er snakk om produktlanseringer, salgspresentasjoner eller pitsjer, fokuserer kun på én ting. En nyttig huskeregel kan være å definere et «Twitter-vennlig budskap» (mindre enn 140 tegn) i forkant av møtet. Hva er den ene tingen du ønsker at møtedeltakerne skal huske når de går hjem?

 

4) Etabler din rolle i det store bildet

Hvorfor trenger vi det jeg skal snakke om? Det er kanskje det viktigste spørsmålet du bør stille deg før en presentasjon. Hvilket problem løser du? Hvordan skiller løsningen du tilbyr seg ut fra andre løsninger? Kan du gi tydelige svar på disse spørsmålene har du gjerne gode forutsetninger for å gi en god presentasjon.

 

5) Etos, logos og patos

Den greske filosofen Aristoteles regnes som retorikkens far. Aristoteles tok i bruk begrepene etos, logos og patos for å beskrive viktige overtalelsesgrep i talekunsten. Den som skal overbevise, må framstå med troverdighet (etos), bevege målgruppen (patos) og legge fram et overbevisende saksforhold (logos). Bruk disse virkemidlene i presentasjonen din.

 

6) Bruk metaforer og analogier

Ord eller utrykk som brukes i billedlig betydning (metaforer) og analogier er effektive virkemidler når du presenterer. Skal du snakke om kvartalsvis vekst? Bruk setninger som «det går så det suser» fremfor å vise til konkrete vekststørrelser. Dette får fram en positiv følelse i oss.

 

7) Kommuniser med alle i rommet

Mennesker engasjeres på forskjellige måter. Noen av oss engasjeres mest av å lytte til en foredragsholder (auditiv læringsstil), mens andre får mest ut av å se på ting (visuell læringsstil). En tredje hovedgruppe engasjeres av aktiv deltakelse (kinestetisk læringsstil). Ved å kombinere virkemidler – som lyd, video, bilder og demonstrasjoner av fysiske produkter i møterommet – sikrer du at du at du får med deg alle.

 

8) Bruk tredjepartsanbefalinger

Finnes det fageksperter eller kunder som går god for det du skal fremføre? Bruk sitater, medieklipp og tall som understøtter budskapet ditt. Det gir deg en ekstra troverdighet. Disse aktørene har gjerne også et annet ståsted enn deg selv. Det bidrar igjen til at budskapet ditt forsterkes.

 

9) Sett store tall inn i en kontekst

Mennesker bryr seg lite om store tall (uansett hvor imponerende de er) med mindre de settes inn i en kontekst. Tall må gjøres relevante for den eller de som hører på deg. Har du satt ny salgsrekord i forrige måned? Kan du sammenlikne tallet med en lokal og nær størrelse? Det gjelder å kommunisere på en måte som målgruppen forstår.

 

10) Del opp ting i tre

Du har ett hovedbudskap, men samtidig veldig mange eksempler, historier og understøttende fakta du ønsker å få fram i møtet. Ved å kategorisere poengene i tre sorterer du tankene, og sikrer en rød tråd gjennom hele presentasjonen. Å dele opp ting i tre er også et velkjent retorisk virkemiddel, så bygg gjerne opp poengene opp etter formelen «snart skal jeg si dette – nå sier jeg dette – dette er det jeg har fortalt dere». Gjentakelser bidrar til at det du sier forsterkes og huskes.

 

 

 

Espen Myklebust Sunde

Espen Myklebust Sunde

Espen jobbet først ett år som salgskonsulent i Innovation Support og ble månedens ansatt hele 9 måneder på rad. I dag er han kundeansvarlige og jobber primært med å hente inn nye bedriftskunder.

espen@innovationsupport.no

LinkedIn

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev om møtebooking og B2B-salg

For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg. Les mer i vår personvernerklæring