<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=138632253548384&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ivrig etter å komme i gang med din karriere?

Da skal du ta en prat med oss.

Vi ansetter talenter som ønsker å utvikle seg B2B. Dette gjelder uavhengig av om du ønsker en ren salgskarriere eller ønsker å bli en toppleder. Vi bidrar til at du blir så god som mulig, og hjelper deg videre til drømmejobben; Et springbrett ut i næringslivet. Du skal i løpet av din utviklingsperiode på 1-2 år ha skapt dokumenterte resultater og inneha en attraktiv kompetanse for arbeidsgivere i næringslivet.

Fastlønn + bonuser. Arbeidstid mandag til fredag kl. 08:00-16:00.

Mail til: helge@innovationsupport.no eller ring Helge på tlf 97005750

Tidligere medarbeidere

Fredrik Torgersen

«Etter å han fullført en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon begynte jeg å jobbe i innovationSupport i april 2016. Jeg har jobbet med mange forskjellig prosjekter og tilegnet meg god erfaring i B2B-markedet. Spesielt god har jeg blitt på struktur, tidsstyring og proaktivitet. Etter å ha levert gode resultater i 11 måneder fikk jeg muligheten til å starte som PMO-konsulent i Norgesgruppen Data AS.»

Fredrik Torgersen

PMO-konsulent, Norgesgruppen Data AS

Robin Kristensen

«Jeg har en bachelorgrad i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI. Etter studinene så jeg at flere jobbstillinger krevde salgserfaring, og spesielt B2B. Januar 2016 begynte jeg som salgskonsulent hos Innovation Support. I den rollen får man jobbet med ulike prosjekter som ga meg god salgserfaring, men også kunnskap og bekjentskaper i ulike bransjer. Etter 1 år med gode resultater så gikk jeg videre over i en stilling som markedskonsulent hos UNICEF Norge.»

Robin Kristensen

Markedskonsulent, UNICEF Norge

Christian Fredrik Borgen

«Jeg startet å jobbe i Innovation Support i 2013. Parallelt tok jeg en bachelor i salgsledelse fra Markedshøyskolen. Etter dette ble jeg tilbydd en jobb som KAM i Academic Works. De egenskapene jeg har tilvervet meg fra Innovation Support har hatt stor verdi for diverse salgsaktiviteter»

Christian Fredrik Borgen

KAM Academic Work Norway AS

Halvard Hox Bastiansen

«Jeg har en bachelor i entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI. I 2014 startet jeg å jobbe i Innovation Support fordi jeg ønsket med mer erfaring innen salg før jeg gikk videre i karrieren. Åtte måneder senere ble jeg headhuntet til Accountor som selger, jeg har også fått et stort ansvar i forhold til å bygge opp den interne håndteringen av leads»

Halvard Hox Bastiansen

Selger Accountor AS

Tina Veronica Vodal

«Etter jeg var ferdig med min bachelor i reklame og merkebygging fra Markedshøyskolen startet jeg å jobbe i Innovation Support. Jeg jobbet med flere prosjekter. Et av prosjektene jeg jobbet med var Esacon, og basert på gode resultater ble jeg tilbydd en jobb der»

Tina Veronica Vodal

Markedskoordinator og administrasjonssekretær i Esacon

Paal Henning Jørgensen

«Jeg jobbet i Innovation Support mens jeg studerte på Handelshøyskolen BI. Dette gav meg et grunnlag til å jobbe med salg og holde bra aktivitetsnivå, noe som er viktig når man skal jobbe som eiendomsmegler. Jeg har dratt god nytte av mine erfaringer fra Innovation Support.»

Paal Henning Jørgensen

Eiendomsmegler, Nordvik & Partners Eiendomsmegling AS

Tina Belsvik

«Jeg har en bachelor i Internasjonal Markedsføring fra Handelshøyskolen BI Oslo. Høsten 2014 startet jeg hos Innovation Support parallelt med videre studier i Reklame og Merkekommunikasjon ved Norges Kreative Høyskole. I stillingen som Salgskonsulent har jeg jobbet med mange ulike prosjekter og har opparbeidet meg solid erfaring med salg B2B»

Tina Belsvik

Marketing Coordinator at Europcar Norway

Johannes Strige

«Jeg begynte å jobbe i Innovation Support i 2014. Parallelt med dette studerte jeg Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo. I perioden hos Innovation Support jobbet jeg mye med IT relaterte prosjekter. En av kundene jeg jobbet med var Bravo. Basert på gode resultater tilbydde Bravo meg en jobb der som markedskonsulent vinteren 2015»

Johannes Strige

Markedskonsulent i Bravo Audiovisual AS

Våre støttespillere

Bjørn Haugland

«Jeg har startet flere vellykkede selskaper og en viktig egenskap for meg har vært å kunne bygge relasjoner. I Innovation Support jobber man med salg på riktig måte gjennom å bygge tillit og relasjoner. Det vil være en verdifull erfaring for fremtidig business»

Bjørn Haugland

Tidligere styreleder i Norges Markedsanalyseforening og seriegründer

Katrine Pedersen

«Gjennom å jobbe med salg vil du tilegne deg kunnskaper innen effektiv kommunikasjon, relasjonsbygging og forretningsforståelse, i tillegg til at du vil lære mer om samarbeid og hva som skal til for å nå dine mål. Dette er ferdigheter og egenskaper som vil er viktige å ha kunnskap om i enhver fremtidig lederrolle»

Katrine Pedersen

Sales & business developer Randstad

Tor Haugnes

«Innovation Support fungerer som en rekruttskole før det virkelige arbeidslivet. Her får man verdifull erfaring som man kan koble opp mot det man har lært på skolen. Som nyutdannet står man ovenfor mange valg og gjennom å være ansatt i innovationSupport i ett års tid vil valget bli enklere. Etter et ansettelsesforhold med innovation Support vil du også stille sterkere blant jobbsøkere. Et springbrett ut i arbeidslivet og starten på din karriere»

Tor Haugnes

Lecturer at Handelshøyskolen BI

Ann Ahlqvist

«Jeg startet eget selskap innen personlig utvikling, lederutvikling og salg i 2004. En av de viktigste suksesskriteriene for meg har vært salg. Det å kunne ta kontakt med ukjente og skape en tillitsfull relasjon er en kunst som ikke kan undervurderes. I innovtion Support får du anledning til å trene og bli god på salgets kjerne. Får du sjansen å arbeide der, ta den og gled deg til å utvikles både som person, selger og leder.»

Ann Ahlqvist

Konsulent, kursleder og coach i Ahlqvist AS