<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=138632253548384&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tjenesten

Få flere kunder med møtebooking

HVORDAN GJØR VI DET?

Vår prosess består av 5 trinn og gir deg nye B2B-kunder. Vi bygger din pipeline gjennom kartlegging, leadsgenerering og møtebooking.

1. Finne målgruppe

I vårt forprosjekt definerer vi hvilken målgruppe som skal kontaktes. Vi klargjør i samarbeid ringelister, definerer kriterier og ønsket tilnærming. Videre avklarer vi rutiner for rapportering , roller, salgsmateriale, forventninger og annet.

2. Starte kartlegging

Når alle forberedelser er på plass starter vi å ringe. Kartlegger markedet ut fra avtalte kriterier og innhenter så mye informasjon som mulig.

3. Generere leads

I samtaler hvor det vises interesse genereres leads. Balansen mellom når vi booker møte og når vi setter det opp som lead bestemmer du. Noen av våres kunder ønsker møter basert på interesse, andre basert på behov.

4. Booke kvalifiserte møter

Når vi kommer i samtale med riktige prospekt og det er i henhold til avtalte kriterier booker vi et møte. Vår tjeneste er å bygge pipeline og vi ønsker å bli målt på hvilke caser vi fremskaffer. Dette skal gi deg økonomisk gevinst over tid.

5. Du tar over videre salgsprosess

Etter møtet er satt opp tar dere over videre salgsprosess. Dere gir oss tilbakemeldinger på om vi skal gjøre noe mer i forhold til de det er booket med eller om dere vil ta over dette selv.