Skip to content

Hvordan gjør vi det?

Vi bygger din pipeline gjennom kartlegging, leadsgenerering og møtebooking. Ved hjelp av en egenutviklet prosess på fem trinn leder vi dine potensielle kunder trygt gjennom kjøpsreisen - fra kald lead til kvalifisert møte.

1. Finne målgrupper

Det første vi gjør er å definere hvilke(n) målgruppe(r) du ønsker å komme i kontakt med. I samarbeid med deg klargjør vi lister, og definerer kriterier og ønsket tilnærming. Videre avklarer vi rutiner for rapportering, roller, salgsmateriell, forventninger og annet.
finne (1)

2. Kartlegge markedet

Når alle forberedelser er på plass begynner vi å ringe umiddelbart. I disse innledende samtalene kartlegger vi markedet ut ifra de avtalte kriteriene, og henter inn så mye informasjon som mulig om dine potensielle kunder.
kartlegge-markedet

3. Generere leads

Når personen vi ringer viser interesse legger vi ham eller henne inn i systemet vårt som en lead. Du bestemmer selv balansen i hvor aktivt vi skal gå for å booke et møte kontra leadsgenerering. Noen av våre kunder ønsker møter basert på interesse, mens andre ønsker møter mer basert på behov.
generere-leads

4. Booke kvalifisertemøter

Når vi kommer i samtale med det riktige prospektet, som viser interesse og oppfyller alle avtalte kriterier, booker vi et møte. Vår tjeneste og vårt mål er å bygge en komplett pipeline, og vi ønsker å bli målt på hvor mange kvalifiserte caser vi fremskaffer. Alt vi gjør skal gi deg økonomisk gevinst over tid.
booke-kvalifiserte

5. Du tar over videre salgsprosess

Når møtet er booket og bekreftet tar dere over den videre salgsprosessen. Dere gir oss tilbakemeldinger på om vi skal følge opp prospektet videre, eller om dere ønsker å ta dere av dette steget i salgsprosessen selv.
du-tar-over-videre