Skip to content

Personvernerklæring

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre salgs- og markedsaktiviteter og besøk på våre nettsider. Vi sender deg informasjon du har bedt om eller som vi har grunn til å tro at du er interessert i. Du kan oppleve å motta informasjon fra oss dersom du abonnerer på nyhetsbrev, har bedt om blogginnlegg eller vært i samtale med en av våre ansatte. Vi bruker også personopplysninger til interne analyseformål.

Du kan gjerne besøke våre nettsider uten å oppgi informasjon om deg selv. Dersom du ønsker å benytte deg av våre ressurser som e-bøker, sjekklister eller abonnere på bloggen vår, bruker vi skjemaer for å samle inn informasjon slik at vi kan sende deg det du ber om. Vi henstiller deg, enkelte steder, til å gi oss stillingstittel – det er imidlertid ikke påkrevet å fylle inn. Hensikten med det, er at vi skal kunne gi deg så tilpasset og godt innhold eller tilbakemelding som mulig.

 

DELING AV INNLEGG

Når du deler innlegg, legges informasjonen inn der og da hos nettsamfunnet du velger å dele i. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid i vårt markedsføringsverktøy.

COOKIES

En cookie er en liten tekstfil som lagres på brukerens enhet når brukeren besøker en digital kanal, eksempelvis en nettside. Cookies brukes eksempelvis til å lagre innloggingsdetaljer eller huske informasjon fra en sidevisning til en annen.

Cookies kan være nyttig både for eier og bruker av en digital kanal. Eier kan eksempelvis tilpasse tjenesten ut fra informasjon som lagres. For bruker kan eksempelvis besøk i den digitale kanalen oppleves som mer tilpasset og brukervennlig.

Du kan velge å ikke tillate bruk av cookies, men våre digitale kanaler vil ikke fungere optimalt dersom bruk av cookies ikke tillates. De fleste nettlesere lar deg endre innstillingene slik at nettleseren ikke muliggjør bruk av cookies. De fleste nettlesere lar deg også slette cookies som allerede er lagret på din enhet. Hvordan du aktiverer, deaktiverer og sletter cookies varierer fra nettleser til nettleser, og du finner gjerne informasjon om dette på leverandørens nettsted eller under "Hjelp" i nettleseren.

Bruk CTRL + SHIFT + DEL for å komme til menyen. Ved å endre innstillingene på i nettleseren din, kan du hindre at cookies blir lagret. Dette kan derimot gjøre at du ikke får tilgang til enkelte typer innhold på ulike nettsteder.

Hva brukes cookies til i våre digitale kanaler?

Vi bruker typisk informasjonen samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for følgende formål: 

Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting: Informasjonskapsler er viktig for driften av våre digitale kanaler, og de legger til rette for en god brukeropplevelse.

Tjenesteutvikling: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale kanaler, slik at vi kan forbedre disse. Vi mottar for eksempel informasjon om hvilke sider som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider.

Bruksanalyse: Vi bruker informasjonskapsler til å samle statistiske opplysninger om antall besøkende på våre digitale kanaler, samt til å evaluere effekten av annonsering. Vi kan samle inn informasjon fra for eksempel markedsføringsmateriell og nyhetsskriv sendt per e-post, for å finne ut om meldingene ble åpnet og om brukerne har klikket på lenker til våre nettsider i meldingen.

Målretting av markedsføring: Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi også samle inn informasjon for å rette annonser eller innhold mot en bestemt bruker gjennom bruk av såkalte målgrupper.

Cookies fra samtlige verktøy utløper innen 180 dager.

 

Følgende systemer kan plassere cookies på din enhet når du bruker våre digitale kanaler:

COOKIE NAME PROVIDER CATEGORY EXPIRY DESCRIPTION
lidc linkedin.com advertisement 1 days Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
bscookie linkedin.com advertisement 364 days Used by LinkedIn to track the use of embedded services.
_ga innovationsupport.no analytics 400 days ID used to identify users
_lfa innovationsupport.no advertisement 364 days Leadfeeder cookie collects the behavioral data of all website visitors. This includes; pages viewed, visitor source and time spent on the site
_gat_UA-59050755-1 innovationsupport.no analytics 59 seconds  
__cfruid innovationsupport.no necessary session Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
test_cookie doubleclick.net functionality 15 minutes This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor's browser supports cookies.
__cf_bm hubspot.com necessary 29 minutes Cloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions.
__hssc innovationsupport.no analytics 29 minutes Analytics session cookie
hubspotutk innovationsupport.no analytics 179 days Contains visitor's identity
__hstc innovationsupport.no analytics 179 days Analytics tracking cookie
AnalyticsSyncHistory linkedin.com functionality 29 days Used to store information about the time a sync with the lms_analytics cookie took place for users in the Designated Countries
_gid innovationsupport.no analytics 1 days ID used to identify users for 24 hours after last activity
li_sugr linkedin.com analytics 89 days Used to make a probabilistic match of a user's identity outside the Designated Countries
_ga_C7Y8HQL0F0 innovationsupport.no analytics 399 days Used to persist session state
bcookie linkedin.com advertisement 364 days Used by LinkedIn to track the use of embedded services.
_cfuvid hubspot.com   session  
messagesUtk innovationsupport.no functionality 179 days Remembers the identity of the visitor using the chat widget
hs_ab_test innovationsupport.no necessary session Used to consistently serve visitors the same version of an A/B test page they’ve seen before
nQ_userVisitId   29 minutes  
nQ_cookieId   364 days  
__hs_initial_opt_in innovationsupport.no necessary 6 days Used to prevent always on banner display when visitors are browsing in strict mode
_fbp innovationsupport.no advertisement 89 days Facebook analytics cookie
JSESSIONID nr-data.net functionality session JSESSIONID is a platform session cookie and is used by sites with JavaServer Pages (JSP). The cookie is used to maintain an anonymous user session by the server.
_gat innovationsupport.no analytics 1 minutes Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager
__cf_bm innovationsupport.no necessary 29 minutes Cloud flare's bot products identify and mitigate automated traffic to protect your site from bad bots. Cloudflare places the __cf_bm cookie on End User devices that access Customer sites that are protected by Bot Management or Bot Fight Mode. The __cf_bm cookie is necessary for the proper functioning of these bot solutions.
__hs_opt_out innovationsupport.no necessary 179 days Used by the banner to not ask visitors to accept cookies again
__hs_do_not_track innovationsupport.no necessary 179 days Prevents the tracking code from sending any information to HubSpot
UserMatchHistory linkedin.com advertisement 29 days These cookies are set by LinkedIn for advertising purposes, including: tracking visitors so that more relevant ads can be presented, allowing users to use the 'Apply with LinkedIn' or the 'Sign-in with LinkedIn' functions, collecting information about how visitors use the site, etc.
__hssrc innovationsupport.no analytics session Used to determine if a session is a new session

 

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde eller interessent, og oppfylle avtalen du har med oss.

 

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES

Opplysninger som behandles hos InnovationSupport kan kategoriseres slik: Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.

Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

 

BEHANDLINGSGRUNNLAG

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi mener det er din interesse. Du må gi oss samtykke for at vi skal kunne sende deg mer informasjon enn det du har bedt om. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

 

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

InnovationSupport AS selger, bytter eller formidler ikke personopplysninger til eller med tredjepart. Vi tar personvern på alvor og vil ta alle forholdsregler for å beskytte dine personlige opplysninger.

 

OPPBEVARING

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil lagring av personopplysninger være regulert i vår databehandleravtale.

 

RETT TIL INNSYN, RETTING, SLETTING, DATAPORTABILITET

 

RETT TIL Å KREVE INNSYN

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere internt som personopplysningene videreformidles til, lengden vi lagrer personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

 

RETT TIL Å KREVE RETTING OG SLETTING

Dersom du mener at InnovationSupport har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle opplysningene.  Du kan kreve at vi sletter dem dersom de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag. Videre kan du  motsette deg behandlingen dersom det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

 

RETT TIL DATAPORTABILITET

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. InnovationSupport har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Rollen som behandlingsansvarlig er lagt til Helge B. Johnsen, og kan kontaktes på følgende måter:

E-postadresse: helge.johnsen@innovationsupport.no

 

KLAGE PÅ BEHANDLINGEN

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

 

ANDRE BEHANDLINGER

Dersom du er kunde av InnovationSupport vil vi sannsynligvis også behandle personopplysninger, men da er det regulert mer spesifikt gjennom vår inngåtte databehandleravtale.