innovationsupport-logo-01
Meny

Kjøp av eksterne ressurser til booking av salgsmøter kan være god butikk. Det er lett skalerbart, effektivt og innebærer liten risiko. Men hva koster møtebooking?

I en ideell verden jobber alle selgerne dine med varme leads hver eneste dag. Salget går så det suser, og du har en velkvalifisert pipeline som gir forutsigbarhet for neste kvartal. Men hva om du er i en situasjon hvor effekten av markedsføringen begynner å flate ut?

Eller hva om selgerne dine har ledig kapasitet? Da kan tiden være moden for å se på nye sammensetninger av teamet. For eksempel ved å benytte seg av en ekstern ressurs som booker møter for deg.

Hva et salgsmøte koster kan avhenge av en rekke faktorer, som konkurransen i markedet, produktets attraktivitet, og hva slags møtebookingstjeneste du kjøper. Det er som kjent stor variasjon mellom leverandørene.

De ulike betalingsmodellene kan imidlertid gi deg et anslag, og hjelpe deg på vei når du skal vurdere lønnsomheten. Her er de vanligste modellene i markedet i dag.

 

Timespris

En god del aktører i bransjen opererer med timespris. Innenfor denne kategorien finner vi også prising basert på samtaletid, og kombinasjoner av timespris og prising per møte. Fordelen med denne modellen er fleksibiliteten.

En ulempe kan være at kostnadene kan løpe om du ikke har definert oppdraget tydelig i forkant. Videre kan det være uforutsigbart å vite hva du faktisk får igjen for timene du kjøper.

Hva koster så et salgsmøte med denne prismodellen? Det er store variasjoner, men stort sett ligger timeprisen mellom 350 og 1400 kroner. Det nedre sjiktet av intervallet er vanlig timepris ved outsourcing til lavkostland.

Om du selger et attraktivt produkt i et marked med liten konkurranse vil sannsynligvis gjennomsnittlig møtepris gå ned. Om du selger produkter med lang salgssyklus i et konkurranseutsatt marked, vil tiden – og dermed snittprisen – gå opp. I B2B-salg er det typisk lange salgssykluser.

 

Resultatbasert pris

En annen vanlig modell er prising basert på oppnådde resultater, som antall bookede møter, antall gjennomførte møter, eller møter som resulterer i salg. Fordelen med denne modellen er at møtebooker og kunde til enhver tid spiller på samme lag.

Møtebooker får insentiver til å fylle opp kalenderen din på kort tid – og du har full kontroll på kostnadene. Pris per møte er definert i forkant.

Med denne prismodellen måles ofte suksess i kvantitet. Det er imidlertid betimelig å stille seg spørsmålet om mange møter er ensbetydende med gode resultater? Det kan være det. Men slett ikke for alle bedrifter. Prisingen for et salgsmøte med denne modellen ligger gjerne mellom 1500 og 8000 kroner. I noen tilfeller får også møtebooker en prosentandel av salget.

 

Fast månedspris

Den vanligste modellen i markedet er fast månedspris for en gitt stillingsprosent. Denne kan variere fra 25% til 100%. Den aller viktigste fordelen med denne modellen er at den setter kunden i sentrum. Fastpris skaper også forutsigbarhet i leveransen, og frigir tid til å jobbe proaktivt med møtebooking.

En mulig ulempe er manglende insentiver til å levere konkrete salgsresultater. Videre kan tjenester som leveres med denne prismodellen begrense seg til operativ møtebooking, uten annen bistand til mer strategiske salgsoppgaver.

Prisingen med denne modellen ligger gjerne mellom 10 000 og 100 000 kroner i måneden, avhengig av stillingsprosent og hva som leveres av tjenester.

 

Konsulentpris

Her avtales et fast honorar for en gitt periode. Det settes konkrete kvantitative og kvalitative mål på hva som skal leveres, og i stedet å for å telle timer eller møter rettes fokuset inn mot å bygge pipeline. Gode salgsresultater kommer ofte som en konsekvens av dette.

Mange advokatkontorer benytter seg av samme modell. Det defineres et mål i begynnelsen av samarbeidet, og sammen jobber man strategisk for å nå dette. Konsekvensen av ikke nå målene vil gjerne være at samarbeidet avsluttes. Prising av slike tjenester vil variere basert på erfaring, resultater – og leverandørens «tyngde» – men normalt sett vil det ligge mellom 40 000 og 120 000 kroner per måned eller avtalte periode.

 

Fokuser på lønnsomhet

Når du vurderer lønnsomheten til ulike modeller er det viktig å se kostnadene i sammenheng med den beregnede møteverdien. Hvor mye er et møte verdt for din bedrift? For noen selskaper, med ukompliserte produkter og høy konverteringsrate, kan timespris være mest lønnsomt. Andre igjen vil ha større utbytte av å samarbeide med aktører som leverer tjenester til fastpris.

Videre er det viktig å se på alternativkostnaden. Det er forholdsvis kostbart å ansette selgere i Norge. Si at du gir en ny selger 600 000 i brutto årslønn.

På toppen av dette kommer arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader, forsikringer og velferdskostnader. Det er ikke urimelig å anslå at denne arbeidstakeren vil koste deg opp mot 900 000 i året. Og det er før vi legger til eventuelle bonusordninger.

Hva er mest lønnsomt for din bedrift? Ansette en ny selger, eller ha tilgang til en møtebooker og strategisk sparringspartner på fulltid?

I Innovation Support leverer vi noe mer enn bare møtebooking. Vi er ikke så opptatt av kvantitet og overfylte møtekalendere, men jobber mer strategisk med kundene våre. Vår erfaring er at kvalitativ og langsiktig jobbing gir gode møter. Og gode møter gir ofte de beste salgsresultatene.

Helge er grunnlegger og daglig leder i Innovation Support. Han er analytisk, målrettet og brenner for salg B2B.

helge.johnsen@innovationsupport.no

Motta vårt ukentlige nyhetsbrev om møtebooking og B2B-salg

For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg. Les mer i vår personvernerklæring

PNG-01
SVG_gold-badge-color

+47 236 51 300
kontakt@innovationsupport.no

Nydalsveien 36B,
0484 Oslo

Innovation Support AS
Org. nr: 998077028